ประกันภัยรถยนต์

ข้อยกเว้นที่ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

ถึงแม้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์จะเป็นหลักประกันให้เรารู้สึกอุ่นใจ

ได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ทั้งแบบที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีหรือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เราจะได้รับค่าสินไหมคุ้มครองได้ตามวงเงินประกันที่ได้ทำไว้ แต่ทราบหรือไม่ว่ามีบางกรณีเช่นกันที่ประกันภัยรถยนต์จะขอปฏิเสธการคุ้มครองนั้นกับเราได้ วันนี้ศูนย์รวมบริการเช่ารถภูเก็ตมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่ประกันจะไม่คุ้มครองให้รถของคุณได้มาฝาก ซึ่งจะเป็นข้อยกเว้นแบบไหนนั้น ตามไปดูกันเลย

ภาวะสงคราม

เพราะภาวะดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นช่วงเวลาที่ผิดปกติ ไม่สามารถที่จะควบคุมความรุนแรงของสถานการณ์ ดังนั้นประกันภัยทุกบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ของคุณจากภาวะสงคราม

ภาวะความเสียหายจากวัตถุปรมาณู  

โลกเรานำเอาวัตถุปรมาณูมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น เตาปฏิกรนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งหากเกิดเหตุระเบิดขึ้นมา ถือเป็นความเสียหายที่รุนแรงระดับทำลายล้าง ที่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่มีอยู่ในประเทศไทยก็ตาม แต่หากวงกว้างของความเสียหายที่อาจจะมาถึงเมืองไทย บริษัทประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยเช่นกัน

ภาวะความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู

เพราะความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีนั้นกระจายวงได้กว้างมาก เป็นความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้ บริษัทประกันภัยจึงต้องเอาความเสียหายนี้เข้าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ภาวะสงครามกลางเมือง  

เป็นสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือเป็นสถานการณ์ความวุ่นวายจากความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งความเสียหายจะเกิดขึ้นได้จากเหตุประท้วงแล้วมีการชุลมุนทำลายข้าวของ ทุบตีรถยนต์พาหนะต่าง ๆ เป็นเหตุจราจลที่เหนือกว่าการควบคุม โดยเหตุดังกล่าวก็เป็นข้อยกเว้นที่บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกัน

ถึงแม้ในบางเงื่อนไขนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเรามาก

อย่างเช่นเตาปฏิกรนิวเคลียร์ที่ไม่ได้มีในบ้านเราหรือแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ก็ยังไม่ได้มีในบ้านเราเช่นกัน ถึงกระนั้นหากมันมีอยู่รอบ ๆ บ้านเรา ความรุนแรงนั้นเป็นความรุนแรงแบบวงกว้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในบ้านเราได้ ประกันภัยทุกบริษัทจึงต้องกำหนดเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้เอาไว้ก่อนเพราะเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และไม่สามารถกำหนดขอบเขตของความเสียหายได้เลย .. ถึงกระนั้นก็ดี ทุกคนที่มีรถยนต์และต้องใช้รถยนต์เป็นประจำก็ยังต้องควรทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ เพราะการทำประกันสามารถช่วยคุ้มครองในด้านของการขับขี่ในชีวิตประจำวันของเราได้ ซึ่งมีส่วนสำคัญและจำเป็นมาก ๆ .. ด้วยความห่วงใยจาก DriveHub บริการเช่ารถภูเก็ต

จองรถเช่าฟรีในราคาถูกที่สุดจากบริษัทรถเช่าทั่วประเทศ คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *