พันธมิตรของเรา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

รันเวย์รถเช่า เป็นบริษัทเช่ารถของคนไทย แบรนด์ท้องถิ่น มาตรฐานอินเตอร์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี มีจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆในประเทศ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุบล อุดร ขอนแก่น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ ตรัง รับส่งรถสนามบินและในตัวเมือง
เวลาทำการของสาขา Runway - สาขานครศรีธรรมราช เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาน่าน เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาตรัง เวลา 08.00-​19.00 น. - สาขาเชียงใหม่ เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาขอนแก่น เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาเชียงราย เวลา 07.30-20.30 น. - สาขาอุดรธานี เวลา 08.00-20.00 น. - สาขากระบี่ เวลา 08.00-19.00 น. - สาขาภูเก็ต เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาสมุย เวลา 07:30-20:30 น. - สาขาอุบลราชธานี เวลา 08.00-20.00 น. - สาขาสุราษฎ์ธานี เวลา 07.00-20.00 น. - สาขาหาดใหญ่ เวลา 08.00-20.00