พันธมิตรของเรา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เวลาทําการทุกสาขา 8.00-20.00 น. สามารถรับ-ส่งรถได้ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 น. หากรับ-ส่งรถนอกเวลาทําการ มีค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท
รับชำระผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร และบัตรเครดิต (ไม่ชาร์จ)
ในกรณีที่ระดับนํ้ามันตอนคืนรถน้อยกว่าตอนรับรถ จะมีอัตราค่าปรับ ขีดน้ำมันละ 500 บาท
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับรถด่วน Auto Rental True Leasing จะใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง
ลูกค้าสามารถ รับเชียงใหม่-คืนเชียงราย / รับเชียงราย-คืนเชียงใหม่ ได้ หากมีการเช่ามากกว่า 5 วันขึ้นไป บริการรับ-ส่งฟรี !! ในกรณีที่เช่าไม่ถึง 5 วัน จะมีค่าบริการรับ-ส่งรถ ต่างจังหวัดเพิ่มเติม 3,000 บาท