ประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยชั้น 1 รายละเอียดการเคลมที่คุณต้องรู้

สำหรับผู้ที่เพิ่งทำประกันหรือทำประกันมานานแล้วแต่ไม่เคยเคลมสักครั้ง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่รู้จะทำอย่างไร วันนี้ DriveHub ศูนย์รวมบริการเช่ารถอุบล

มีรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการเคลมประกันภัยชั้น 1 มาฝาก

โดยการแจ้งเคลมนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.เคลมสด กรณีนี้จะเป็นการเคลมที่พนักงานออกตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุ

มีคู่กรณีอยู่ครบถ้วน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคล ในกรณีการเคลมสด ผู้ขับขี่หรือคู่กรณีจะได้รับหลักฐานในการติดต่อขอรับค่าเสียหายจากพนักงาน โดยใบหลักฐานนี้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อการขอเข้าซ่อมตามอู่หรือซ่อมห้างตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกัน

ขั้นตอนการเคลมสด

  • แจ้งเหตุ ให้รีบโทรแจ้งบริษัทที่ทำประกันเอาไว้ แจ้งเลขกรมธรรม์ ทะเบียนรถ ลักษณะการเกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ จุดสังเกตของที่เกิดเหตุเพื่อพนักงานจากบริษัทจะได้มาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
  • พนักงานตรวจสอบเข้าที่เกิดเหตุ หลังจากที่ท่านได้แจ้งเหตุเข้าไปยังบริษัทประกัน บริษัทจะส่ง SMS เพื่อแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้าทำการตรวจสอบเหตุพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขเพื่อทำการเคลม
  • พารถเข้าศูนย์ซ่อม  ท่านสามารถนำรถท่านเข้าศูนย์ซ่อมที่เป็นอู่ในเครือของบริษัทประกันที่ได้แจ้งเอาไว้ โดยหลังจากเอารถเข้าอู่ อู่จะทำการตีประเมินราคาค่าซ่อม ตกลงราคาและวางบิลกับบริษัทประกันภัย

2. เคลมแห้ง

จะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยหรือในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี โดยประกันกรณีนี้อาจจะต้องมีหรือไม่มีค่า Excess ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้นถูกตีประเมินว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ หากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจะต้องจ่ายค่า Excess ประมาณ 2,000 บาท แต่หากเป็นอุบัติเหตุ คุณไม่ต้องจ่ายเงินค่า Excess นี้

ขั้นตอนการเคลมแห้ง

  • ทำการแจ้งเหตุ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1.แจ้งซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการในเครือ 2.แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ โดยคุณจะต้องระบุรายละเอียด 4 อย่าง คือ ข้อมูลฝ่ายรถประกัน , ข้อมูลการเกิดเหตุ , ภาพความเสียหายที่จะเคลม ถ่ายภาพรถโดยต้องถ่ายให้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ใบขับขี่และกรมธรรม์ , สถานะฝ่ายรถประกัน หลังจากนั้นระบบจะออกหมายเลขเคลมให้กับคุณ ให้คุณนำหลักฐานนี้ไปยื่นกับอู่หรือศูนย์บริการที่จะทำการซ่อมได้เลย
  • นำรถเข้าซ่อม หลังจากได้เลขเคลมแล้ว คุณสามารถนำรถพร้อมใบเลขเคลมเข้าซ่อมได้จากอู่หรือศูนย์บริการซ่อมที่อยู่ในสังกัดบริษัทประกันภัยได้เลย โดยคุณจะต้องนำรถที่เสียหายเข้าตีราคาและตกลงราคา โดยจะต้องเตรียมเอกสาร คือ สำเนาทะเบียนรถ , สำเนาใบขับขี่ , สำเนากรมธรรม์(กรณีให้อู่ดำเนินการแทน) , สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีขอรับค่าสินไหมผ่านการโอน)

ด้วยขั้นตอนเพียงเท่านี้ คุณก็สามารถขอเคลมประกันภัยชั้น 1 ได้แล้ว

ทั้งนี้หากไม่เข้าใจในรายละเอียดตรงส่วนใด คุณสามารถติดต่อไปยังตัวแทนประกันที่คุณได้ตกลงทำประกันไว้ได้โดยตรงเพื่อข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน  จองรถเช่าอุบลผ่านDrivehubฟรี คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *